Historiek

Tuinhier Elverdinge

Tuinhier Elverdinge werd gesticht in 1930. Toen heette de vereniging nog Volkstuin.

Marcel Santy was voorzitter van 1951 tot 1996. In 1958 werd Walter Huyghe secretaris van de vereniging. Z.E.H. Jozef Mullie was proost van 1951 tot 1986. Verder waren Georges Dufloucq, Roger Delobel, Georges Vermeulen, Albert Valcke en Roger Simoen bij de eerste bestuursleden.

Vroeger was de volkstuin vooral gekend van zijn werking rond groententuinen en was in die zin dan ook vooral een aangelegenheid voor mannen. De laatste 15 jaar is er een grote evolutie naar sierteelt.

De Volkstuin Elverdinge verzorgt voordrachten over groenten, bloemen, kuipplanten, aanleg tuinen, biologisch tuinieren en bloemschikken. Hiermee is ook het publiek sterk gediversifieerd: mannen, vrouwen en jongeren vinden hun weg naar en in de vereniging.

Tuinhier

Tuinhier is de grootste vereniging van tuinliefhebbers in Vlaanderen met afdelingen in alle Vlaamse provincies.

Het vroegere Verbond van De Volkstuin (nu Tuinhier) telt meer dan 37.000 leden verspreid over 231 plaatselijke afdelingen. De leden van deze bloeiende vereniging zetten zich actief in voor talrijke activiteiten :

  • Voordrachten (siertuin, groentetuin, vijver, kamerplanten, enz.) en demonstraties (snoeien, bloemschikken) verzorgd door erkende voordrachtgevers.
  • Tentoonstellingen waarop verschillende afdelingen met elkaar wedijveren om de mooiste realisatie. Regelmatig grijpt een gewestelijke of provinciale tentoonstelling plaats.
  • Tuinreizen en uitstappen naar merkwaardige tuinen en ander tuingebeuren in binnen- en buitenland.
  • Ruilbeurzen voor uitwisseling van planten, knollen en bollen, zaden en informatie.
  • Opentuindagen waarop alle geïnteresseerden genieten van de tuinweelde.
  • Kaderdagen waarop de besturen van de afdelingen met elkaar en met het bestuur van het Provinciaal Verbond problemen bespreken, ervaringen uitwisselen en initiatieven voorstellen.

Bovendien ontvangen de leden iedere maand een fris en gewaardeerd tijdschrift Tuinhier (32 blz. kleurendruk). Dit maandblad bestaat al 65 jaar. Het verschijnt op het einde van de maand en 11 keer per jaar (niet in januari). Het tijdschrift bevat artikels over groenteteelt, sierteelt, kleinvee, vijveraanleg en biologisch tuinieren. De Volkstuin vierde onlangs haar honderdjarig bestaan. Een bewijs van degelijkheid.