Vrijdag 26 april 2019: Biologische bemesting (Becuwe Kurt)

Helaas kwam de spreker niet opdagen (ondanks vooraf verwittigd te zijn geweest) en hebben we moeten improviseren.
Een voorstelling van onze website en een presentatie van de dagreizen van 1995 tot 2017 kon de aanwezigen toch boeien gedurende de avond.
Gelukkig was er ook nog onze tombola, zo kon iedereen toch iet of wat tevreden huiswaarts keren.